คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line Official Account อาสาบ้านดินไทย

“ชีวิตง่ายๆทำให้ยากทำไม?”

 

โจน จันได (แนวคิด)

 

   

 
                           หากเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้ว เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาซึ่ง ปัจจัยสี่เพื่อมาเติมเต็มให้ชีวิต อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ต่างเป็นสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ และเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ ในเรื่องอาหาร เสื้อผ้า และยาอาจเป็นสิ่งที่เราพอจะใช้ความสามารถในการเข้าถึงได้ไม่ยากนัก แต่ สำหรับเรื่องที่พักอาศัยกลับกลายเป็นเรื่องที่ยากยิ่งสำหรับยุค ปัจจุบัน ทั้งที่ความปลอดภัยของชีวิตเป็นเรื่องที่จะทำให้มนุษย์รู้สึก ปกติสุข ซึ่งบ้านเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เรารู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลายทั้งกายและใจ แต่ในปัจจุบันกลับเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนในชีวิต เสียทั้งเวลาและ หยาดเหงื่อแรงกายอย่างมาก อาจจะครึ่งชีวิตหรือแทบทั้งชีวิตในการแลกมา ซึ่งบ้านสักหลัง 

   

      

 

 

 

“”””””””””””””””””””””””""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""””””

Tagged Under