ปะการัง รุ่น 1 ปี 56 PDF Print E-mail
Written by yobaandin   
Monday, 07 January 2013 15:25

รุ่น 1 ปี 56วันอาทิตย์ที่ 17   มีนาคม 56รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย
                    จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

                   จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่

อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว     ดังนั้น

                      “ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา      จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย  งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ


 โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง ภายใน 1 วัน ปี 56


วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 56

  • 06.00 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
  • 10.00 น. – 11.00 น.            ฟังบรรยาย เรื่องการปลูกปะการังจากเจ้าหน้าทำแปลงปลูกปะการัง
  • 11.00 น. – 13.00 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
  • 13.00 น. -  14.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
  • 14.00 น. -  15.00 น.           เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล
  • 15.00 น. -  18.00 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัยหมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สวัสดิการ  • 1.      มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  • 2.      มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
  • 3       วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
  • 4.      อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง

( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)


การขึ้นรถ

เวลา 06.00 น.   นัดที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ที่17 มีนาคม  56

(ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )

(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 500 บาท )


 


ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์


ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔     ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา


โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233 086-770-2233

หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา


โดยส่งรายละเอียดมาที่      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

 

 

Last Updated on Sunday, 13 January 2013 15:48