คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line Official Account อาสาบ้านดินไทย

รุ่น 1 ปี 66

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม  2566

อาสาทำดี  แต้มสีเติมฝัน   ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง )

   โรงเรียนวัดไร่แตงทอง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

 

                จากในช่วงที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้จัดกิจกรรม BBL   ไปช่วย ทาสี อาคารเรียนและทาสีสนามเด็กเล่น ใน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา   จังหวัด นครปฐม  มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทำให้ โรงเรียนในพื้นที่ ได้รับการ ปรับปรุงและทาสีกันไปเป็นที่เรียบร้อย

              ในปี 66 นี้  หลัง จากจัดกิจกรรม ที่โรงเรียนบ้านหนองพงนก  เมื่อต้นเดือน มิ.ย.ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้  ข่าวจาก  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง  จ.นครปฐม  ขอความช่วยเหลือ ให้ไปช่วย ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี สนามเด็กเล่น ทาสีอาคารเรียน 

ดังนั้น ทางอาสาบ้านดินไทยจึงได้ ชวนเพื่อนๆ อาสาไปช่วยกันทาสีปรับปรุงอาคารเรียน และได้ทำสนามเด็กเล่น ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดไร่แตงทองกัน   งานนี้คาดว่าจะได้ปรับปรุงทาสีโรงเรียน  ทาสีสนามเด็กเล่น ช่วยปรับภูมิทัศน์ ให้โรงเรียนน่าอยู่ขึ้น สนใจสมัครได้เลย                           

  

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม  2566

  • 06.30 – 07.00 น.    นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
  • 07.00- 09.00น.       เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
  • 09.00- 09.30น.       โรงเรียน กล่าวต้อนรับ  + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
  • 09.30 - 12.00 น.     ร่วมกันฟื้นฟู ทาสี อาคารเรียน
  • 12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 – 14.30 น.    ร่วมกันฟื้นฟู ต่อ
  • 14.30 - 15.00 น.     เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ
  • 15.00 – 15.3น.    สรุปงาน มอบใบประกาศนียบัตร
  • 15.30 – 18.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

  

หมายเหตุ

-                     ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

-                    ผู้เข้าร่วม ทุกท่าน ต้อง เข้าร่วมกิจกรรมจน ครบเวลา 15.00 น.

-                    ใบประกาศ  มอบให้ช่วง15.00 น.อย่างเดียว  ( ไม่มีการรับก่อนเวลา ) 

สิ่งที่คาดว่าจะได้

1.                ได้ทำบุญ ฟื้นฟูโรงเรียน

2.                ได้เรียนรู้และ ทาสีอาคารเรียน

3.                ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร

4.                ได้พักผ่อน  

       
สวัสดิการ

1.                  อาหาร  1 มื้อ

2.                  รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม

3.                  อุปกรณ์สำหรับ ทำกิจกรรมทั้งหมด

4.                  สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

ค่าลงทะเบียน

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้       ท่านละ 741  บาท

เดินทางเอง                                  ท่านละ 441   บาท

 

เดินทางกับทีมงาน 

 นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ วันอาทิตย์ที่ 22   มกราคม  2566   เวลา  06.30-07.00 น. 

 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   แอดไลน์แจ้งการโอน (QR Cord  ด้านล่าง)

โดยแจ้งรายชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของอาสาทุกท่าน +ส่งสลิปการโอน

ใบประกาศ หากขอเป็นภาษาไทยให้แจ้งชื่อนามสกุล  เป็นภาษาไทย

(แต่หากขอเป็นภาษาอังกฤษ ให้แจ้งเพิ่ม เป็น  ภาษาอังกฤษด้วย )

 

 ( สำหรับท่านที่เดินทางเองเมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้วทางทีมงานจะส่งแผนที่ให้อีกครั้ง ทางไลน์)

หมายเหตุ

-การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม

-ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน

-หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย

-หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ

-หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์

-หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน 

-ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้

-หากแจ้งก่อนกิจกรรม 2-6 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้

-หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

 

(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้หากไม่เข้าร่วม)

  

  

  

  

  

  

  

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ ครับ โดยการ

 แสกน ID Line =  Asabaandinthai

 

Tagged Under