คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

รูปกิจกรรอาสาที่ผ่านมา

 

 

อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 59

 

อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท

 

ณ โรงเรียนวัดบ้านดาบ     อ.นครหลวง     จ.อยุธยา


กิจกรรม BBL )

 

 

 

 

             กลุ่มบ้านดินไทย  เปิดรับสมัครอาสา  อาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท”  ในวันอาทิตย์ที่ 20  มี.ค. 59

กล่าวอ้างถึง อ.สันติ  สุขทรัพย์

         อ.สันติ  สุขทรัพย์  ได้ แจ้งว่า  โรงเรียนวัดบ้านดาบ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ อ.นครหลวง    ปัจจุบัน โรงเรียน   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6    มีข้าราชการครู  6  คนนักการภารโรง 1 คนนักเรียน 114  คน  

           ในช่วงที่ผ่านทางกระทรวง ปรับหลักสูตร ให้ทางโรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรง ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ เหมาะแก่การเรียน  จัดให้มีการทำ  " BBL  "   แต่ทางโรงเรียวัดบ้านดาบ ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ

         ดังนั้นทาง "อาสาบ้านดินไทย" จึงชักชวน เพื่อนๆๆ อาสาไปช่วยกัน ทำ BBL ให้กับโรงเรียนวัดบ้านดาบกัน

มารู้จักกับ   BBL กัน

BBL  ย่อมาจาก   ( Brain  Based  Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

             BBL (Brain-based Learning) คือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

การนำ ( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

                1.  ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ

                2.  วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

                3.  เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น

                4.  ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้

                               

    

 

วันอาทิตย์ที่ 20  มี.ค  59

 • 06.30 – 07.00 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
 • 07.00- 09.00น.         เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
 • 09.00- 09.30น.          ผ.อ. กล่าวต้อนรับ  + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
 • 09.30 - 12.00 น.       ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆ ทำ " BBL "
 • 12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆต่อ
 • 15.00 - 16.00 น.      เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
 • 16.00 – 19.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย


สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ทำบุญ ช่วยกันทาสีห้องเรียนให้เด็กๆ
 • 2. ได้เรียนรู้การทำBBL ทาสีอย่างถูกวิธี
 • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
 • 4. ได้พักผ่อน  

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จำนวนที่รับสมัคร 50 ท่าน
สวัสดิการ

 • อาหาร  1 มื้อ
 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม
 • อุปกรณ์สำหรับทาสี ให้น้องๆ
 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

  สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

ค่าลงทะเบียน    

รถทีมงานสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท     

( เดินทางเองสมทบ 390 บาท)

 

หมายเหตุ (นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.30-07.00 น.วันที่ 20 มีนาคม .59 )

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี   235-2-03348-4   ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233
และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ วันเวลาการโอนเงิน มาที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนใจแผนที่ สามารถ ส่งอีเมลย์มาขอได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

   

  

  

     

  

 

Tagged Under