คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line Official Account อาสาบ้านดินไทย

 

      

 

ากบทความด้านล่าง

 

      ความพยายาม ช่วยเหลือปะการัง ทำให้เกิด งานทดลองขึ้น  ซึ่งทางทีมงานและทีมมูลนิธิค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์พยายามทำ ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน   แต่อย่างน้อยก็ได้ลงมือทำ ดีกว่า  งอมืองอเท้า

 

 

   

 

 

จากแนวคิดที่ว่า  ปะการัง จะเกิดการฟอกขาว มี 2 สาเหตุ    

  • 1 น้ำทะเลร้อน ขึ้นกว่าเดิม
  • 2 ความเข้มแสงที่มากขึ้นกว่าเดิม

 

จากสาเหตุ ที่ กล่าวมาข้างต้น  น้ำทะเลร้อน นั้นคงต้อง ช่วยๆๆกันลดสภาวะโลกร้อน (เป็นงานระยะยาวที่มนุษย์ชาติต้องช่วยกัน)

 

สาเหตุที่ 2 ความเข้มของแสง  เราสามารถจัดการได้   จึงมีแนวคิดที่จะพยายาม นำแสลน ไปบังแสงแดดในทะเลให้ปะการัง   (ซึ่ง ความเข้มของแ   สง  เป็นตัวประตุ้นให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระในตัวปะการัง ซึ่งอนุมูลอิสระนี้ จะเป็นตัวทำลายเนื้อเยื่อปะการัง )

 

ทางทีมงานอาสา  คาดหวังว่า ความพยายามเล็กๆ อาจ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ ช่วยเหลือปะการัง อย่างแท้จริง

 

การทดลอง น้ำแสลนไปกาง ในทะเล เพื่อช่วย ปะการัง

 

 

  

  

 

 

Tagged Under