คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line Official Account อาสาบ้านดินไทย

วันที่ไม่มีปะการังทะเลจะเป็นเช่นไร

            ปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล การประมงเป็นอย่างมาก  และมีส่วนช่วยรักษาสภาพสมดุลธรรมชาติของชายฝั่ง  ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่กระทบต่อชายฝั่งและเป็นความสวยงามของแนวปะการังช่วยในด้านของการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำรายได้มาสู่พื้นที่ท้องถิ่นนั้นอีกด้วย

            ปะการังถูกทำลาย มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการทำลายโดยธรรมชาติและการทำลายโดยมนุษย์ การทำลายโดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เรานั้นแก้ไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าถ้าหากการทำลายประการังที่เกิดจากธรรมชาติมีผลร้ายต่อโลกจริงปะการังก็คงไม่อยู่มานานจนถึงทุกวันนี้ แต่ส่วนใหญ่การทำลายที่เกิดจากธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยเท่าจากการทำลายโดยมนุษย์ที่เกิดขึ้นแทบทุกวัน

            อีกทั้งจากข้อมูลของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในประเทศไทยปี 2559 พบว่ามีปะการังภาวะฟอกขาวรวมทั้งสิ้น 81 จุด ใน 12 จังหวัด 58 เกาะ 3 แหลม 2 อ่าว 1 หาด ซึ่งผลกระทบของการที่เรากำลังจะสูญเสียปะการังไปนั้นคือ  พืชและสัตว์น้ำจำนวนมากเพราะว่าแนวปะการังนั้นเป็นแหล่งอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ของเหล่าสัตว์น้ำขนาดเล็กเพื่อให้เจริญเติบโตและสามารถที่จะออกสู่ท้องทะเลได้เมื่อถึงวัยที่โตแล้ว หากไม่มีแนวปะการังอยู่สัตว์น้ำก็จะสูญพันธุ์ไปเพราะเนื่องจากไม่มีที่หลบภัยให้สัตว์น้ำเหล่านี้  

            ปะการังไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ยังต้องเผชิญการคุกคาม การทำลายและเหยียบย่ำปะการังของนักท่องเที่ยว และระบบนิเวศที่แปรปรวนจากการทิ้งขยะลงในทะเล เราต้องช่วยกันดูแลปกป้องสมบัติทางธรรมชาติของเราเพื่อให้คงอยู่ต่อไปเพื่อความสวยงามของท้องทะเลแล้วก็เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของเราและท้องทะเลด้วย ในปัจจุบันจึงได้มีกิจกรรมการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

(อ้างอิง:ข้อมูลปะการังฟอกขาวเนื่องจากสภาวะโลกร้อน https://www.dmcr.go.th )

สนใจกิจกรรมอาสาบ้านดินไทย :ติดต่อได้ที่ 086-770-2233 E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

http://www.baandinthai.com/

Tagged Under