คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

ID:Asabaandinthai

เรื่องเล่าจากเรื่องราวในร่องรอยของบ้านดิน

 

ขบวน...บ้านดิน...

 

             โจน  จันได  ผู้เชี่ยวชาญบ้านดินคนหนึ่งของเมืองไทย กล่าวอยู่เสมอว่า  “ปัจจุบัน ประชากรหนึ่งในสามของโลกยังอาศัยอยู่ในบ้านดิน”  เมื่อแรกที่ อาศรมวงศ์สนิทจัดอบรมเรื่องการสร้างบ้านดินเมื่อวันที่ 11-20 มกราคม 2545  หลายคนให้ความสนใจเพราะรู้สึกเห็นเป็นเรื่องแปลกใหม่  น่าตื่นเต้นที่จะเอาดินมาปั้นเป็นบ้าน  ดูเป็นสิ่งมหัศจรรย์น้อย ๆ  ด้วยความคิดที่จุดประกายมาด้วยเรื่อง  การสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติ  ที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง หรือแปรรูปมากนักทางขบวนการของเทคโนโลยี

 

   

 

 

 

Tagged Under