พิมพ์
วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย Super User ฮิต: 2245

 

เต็มแล้ว (ปิดรับสมัคร)

 

ได้อาสาตามยอดที่ตั้งไว้แล้ว

 

อาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 58

 

อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท

 

ณ โรงเรียนบ้านหนองกลางพง  อ. เมือง จ.กาญจนบุรี


กิจกรรม BBL )

 

   

ความเป็นมาโครงการ

            จากช่วงเดือน มิ.ย. ก.ค. 55 ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับสมัครอาสาไปช่วยกัน ทำห้องเรียนดินให้น้องๆๆ เสร็จไปแล้วด้วยดี  และจากการพูดคุย กับทาง ผ.อ. (อ.นพภัทร์  สุดเขต )  ขอร้องอยากให้อาสาสมัครได้มาช่วยกัน ทำกิจกรรม BBL  ให้ ดังนั้นทาง

             กลุ่มบ้านดินไทย  จึงเปิดรับสมัครอาสา  อาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท”  ในวันอาทิตย์ที่ 13  .. 58

กล่าวอ้างถึง อ.นพภัทร์

       อ.นพภัทร์  สุดเขต  ได้บอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้มาเป็น ผ.อ.โรงเรียนเล็กๆๆ แห่งหนึ่ง ณ.อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ว่า โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนกันดาร ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกลางพง มีนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 แต่มีอาคารเรียนไม่พอทำให้ต้องมีการจัดนักเรียนเรียนรวมกัน เพื่อให้สามารถทำการสอนได้ 

       ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองกลางพง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6   มีข้าราชการครู  4  คนนักการภารโรง 1 คนนักเรียน 76 คน นายนพภัทร์  สุดเขตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางพง

 

 

 

มารู้จักกับ   BBL กัน  BBL  ย่อมาจาก   ( Brain  Based  Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  

 

             BBL (Brain-based Learning) คือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

การนำ ( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

                1.  ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ

                2.  วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

                3.  เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น

                4.  ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติ

              

 

   

               

 ตารางกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 13  กันยายน  58

 
หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สิ่งที่คาดว่าจะได้

สวัสดิการ

 

   สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

จำนวนที่รับสมัคร 50 ท่าน

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท  

เดินทางเองสมทบ 450 บาท

หมายเหตุ (นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.00-06.30 น.วันที่ 13 กันยายน .58 )

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233
และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ วันเวลาการโอนเงิน มาที่ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนใจแผนที่ สามารถ ส่งอีเมลย์มาขอได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ

 

 

 

 

Tagged Under